Etienne Schouppe

Beste Bezoeker,

Van harte welkom op deze website die een infoportaal is over Etienne Schouppe.

Als Staatssecretaris voor Mobiliteit en Noordzee gaf hij op deze site een overzicht van zijn beleidsdomeinen. Verder kan u met zijn persoonlijke voorgeschiedenis kennismaken.

De beginjaren

Etienne Schouppe wordt op 24 juli 1942 geboren te Denderleeuw.

Na de wetenschappelijke humaniora zet hij zijn eerste stappen in het beroepsleven in een geld lenen en verzekeringsmaatschappij.
In 1963 treedt hij in dienst van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Parallel studeert hij handels- en financiële wetenschappen.

Hij maakt naam als gedelegeerd bestuurder van de NMBS en burgemeester van Liedekerke.
In 2003 stapt Etienne over naar de nationale politiek en wordt verkozen tot Senator. Een jaar later verovert hij ook een zetel in het Vlaams Parlement.

Op 20 maart 2008 wordt hij benoemd tot Staatssecretaris voor Mobiliteit.

Europese verkiezingen

Op zondag 7 juni 2009 nam Etienne Schouppe deel aan de Europese verkiezingen. Vanop de lijstduwersplaats behaalde hij 87.109 stemmen. Een groot succes!

Regering

Op 20 maart 2008 wordt Etienne benoemd tot Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan Eerste Minister Yves Leterme.
Op 30 december 2008 wordt hij toegevoegd aan Eerste Minister Herman Van Rompuy, en neemt er tevens de bevoegdheid voor de Noordzee (marien milieu) bij.
Op 25 november 2009 legt hij opnieuw de eed af als Staatssecretaris voor Mobiliteit en Noordzeebeleid in de regering-Leterme II.

Hij oefent onder andere de voogdij uit over de FOD Mobiliteit en Transport. Deze overheidsdienst telt 1.200 ambtenaren en is gevestigd aan de Vooruitgangsstraat 56, 1210 Brussel.

Hij is verantwoordelijk voor de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Groene Lening, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Hij is tevens voorzitter van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid.

De Staatssecretaris oefent ook de voogdij uit over luchtverkeersleider Belgocontrol.
Tot zijn bevoegdheden behoren het wegverkeer, de verkeersveiligheid, het spoorwegverkeer, de scheepvaart, de binnenvaart, de luchtvaart en de Noordzee (marien milieu).

Onder de kopjes "Mobiliteit" en "Noordzee" vindt u een inhoudelijke benadering van deze beleidsdomeinen.

Mobiliteit

Mobiliteit in België staat voor meer dan 144 miljard personen/kilometers, of 14.000 afgelegde kilometers per inwoner, en 95 miljard ton/km goederenvervoer.

Mobiliteit in België, dat zijn ook de 300.000 personen die elke dag vanuit Vlaanderen en Wallonië naar Brussel pendelen. Het goederen- en personenvervoer vertegenwoordigt ongeveer 66 miljard euro of 22% van het totaal van de nationale uitgaven. Het vervoer is dus een van de belangrijkste economische activiteiten van ons land.

Bovendien neemt het verkeer in België toe met meer dan 2% per jaar. De overheid dient dus bijzondere aandacht aan deze sector te besteden, zeker omdat precies deze sector voor belangrijke uitdagingen staat: de verzoening van economische activiteit met leefmilieu, casino online, volksgezondheid en veiligheid.

In de opeenvolgende beleidsnota's van Etienne Schouppe worden deze thema's gedetailleerd besproken.

Minilening - een einde aan financiële problemen

De dagen zijn voorbij dat u langs banken en financiële instellingen moest zodat u een minilening kon krijgen voor uw onmiddellijke behoefte aan contanten. En ironisch genoeg kon het wel een maand duren eer alle vormen van leningen goedgekeurd waren. Nu in de eenentwintigste eeuw zijn er minilening beschikbaar in de exacte betekenis van het woord. Het duurt nauwelijks een uur om het aanvraagformulier in te vullen via websites zoals http://www.minileningtop10.nl en de lening te krijgen. Nu hebben online aanvraagformulieren de aanvraagformulieren vervangen waarmee u met enorme financiële jargons moest worstelen. In de online minileningaanvraag bent u verplicht om de fundamentele persoonlijke en professionele gegevens te verstrekken en eventueel een deel van de benodigde documenten te overleggen. Dit bespaart u krabben met uw potlood op uw hoofd als u de onnodige velden in de papieren aanvraagformulieren niet begrijpt die beschikbaar zijn in bijna elke traditionele financiële instelling.

Disclaimer

Er is geen officiële link tussen de eigenaar van deze site en Etienne Schouppe. Deze site werd gemaakt als een non-prifit website met oog op het verstrekken van informatie omtrent Dhr. Schouppe.