Liedekerke

Meer dan dertig jaar geleden wordt Etienne politiek actief in Liedekerke.

Tijdens dit lange engagement doorloopt hij alle politieke functies op lokaal niveau: gemeenteraadslid van 1977 tot 1982, eerste schepen van 1983 tot 1988, burgemeester van 1989 tot 2000, en opnieuw gemeenteraadslid sedert 2001.

Sinds januari 2007 is hij voorzitter van de gemeenteraad in Liedekerke.

Een grappig fragment:

De gemeente en haar bevoegdheden

De gemeenten hebben een verre oorsprong maar hun ontstaan is alleszins het gevolg van een natuurlijk proces: daar waar mensen gaan samenleven, groeit de behoefte om de gemeenschap voor gevaren van buitenuit te beschermen, om de onderlinge betrekkingen beter te regelen en om de gemeenschappelijke belangen te verdedigen.

In de wetgeving is geen definitie te vinden van het begrip gemeente. De gemeente is een publieke rechtspersoon. De gemeente omvat vier wezenlijke elementen: het grondgebied, de inwoners, de eigen belangen, de eigen bestuursorganen.

De gemeente regelt alles wat haar inwoners als groep aangaat. Zij regelt alles wat van gemeentelijk belang is. Deze macht is niet onbeperkt. De gemeente moet rekening houden met de hogere rechtsnormen. Zij moet ook de belangen respecteren van de provincie, het gewest, het land. De provinciegouverneur moet hierop toezien.