Mobiliteit

Mobiliteit in België staat voor meer dan 144 miljard personen/kilometers, of 14.000 afgelegde kilometers per inwoner, en 95 miljard ton/km goederenvervoer.

Mobiliteit in België, dat zijn ook de 300.000 personen die elke dag vanuit Vlaanderen en Wallonië naar Brussel pendelen. Het goederen- en personenvervoer vertegenwoordigt ongeveer 66 miljard euro of 22% van het totaal van de nationale uitgaven. Het vervoer is dus een van de belangrijkste economische activiteiten van ons land.

Bovendien neemt het verkeer in België toe met meer dan 2% per jaar. De overheid dient dus bijzondere aandacht aan deze sector te besteden, zeker omdat precies deze sector voor belangrijke uitdagingen staat: de verzoening van economische activiteit met leefmilieu, volksgezondheid en veiligheid.