Parlement

Etienne Schouppe in het parlement

Etienne verovert op 18 mei 2003 met 117.000 voorkeurstemmen een zetel in de Senaat.

Op 13 juni 2004 wordt hij tevens verkozen tot Vlaams parlementslid. Hij blijft nadien zetelen als gemeenschapssenator.

Bij de parlementsverkiezingen van 10 juni 2007 is Etienne opnieuw lijstduwer voor de Senaat. Hij wordt rechtstreeks verkozen en legt de eed af op 28 juni 2007. Hij wordt bovendien aangeduid als voorzitter van de Quaestoren van de Senaat.

Wetgeving

De Senaat is, samen met de Kamer, ten volle bevoegd voor de Grondwet en de wetgeving over de organisatie en de werking van de federale Staat en van de deelstaten. Naargelang de soort wet zijn verschillende procedures mogelijk.

Informatieverslagen

De Senaat kan ook informatieverslagen opstellen, in het bijzonder wanneer een regel invloed heeft op die van een ander bevoegdheidsniveau (Staat, Gemeenschappen, Gewesten).

Belangenconflicten

Nog steeds in de federale logica, bemiddelt de Senaat in eventuele belangenconflicten tussen de verschillende parlementen van het land.

Internationale parlementaire organisaties

Via hun vertegenwoordigers in de Senaat hebben de deelstaten toegang tot internationale parlementaire organisaties.

Subsidiariteit

Net als de andere parlementen waakt de Senaat erover dat de Europese Unie geen initiatief neemt over een thema dat beter op een ander niveau behandeld wordt. Dat is de subsidiariteitstoets.

Benoemingen in rechtscolleges

De Senaat neemt ten slotte deel aan een aantal benoemingen in hoge rechtscolleges (Grondwettelijk Hof, Raad van State, Hoge Raad voor de Justitie).